Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jabborov Odil rasmЖабборов Одил Абдималиковичнинг қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси тўғрисида

«Суғориладиган тупроқлар унумдорлиги динамикаси ва уни ошириш йўллари (Жиззах вилояти мисолида)» мавзусида

     Жабборов Одил Абдималиковичнинг 03.00.13-«Тупроқшунослик» (қишлоқ хўжалик фанлари) ихтисослиги бўйича «Суғориладиган тупроқлар унумдорлиги динамикаси ва уни ошириш йўллари (Жиззах вилояти мисолида)» мавзусидаги қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг ҳимояси Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-тадқиқот институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01. рақамли Илмий Кенгашнинг 2021 йил 28 июль соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Манзил: 100179, Тошкент шаҳри, Олмазор тумани, Қамарнисо кўчаси, 3 уй. Тел.:(+998) 71-246-09-50; факс: (+998) 71-246-76-00; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

fdgf

  • Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01 raqamli qishloq xo‘jaligi va biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajalarini beruvchi Ilmiy kengash, Parpiev G‘ofurjon Toxirovichning «Bo‘z-voha tuproqlarining regional xususiyatlari va ularning tuproq unumdorligi shakllanishidagi roli» mavzusidagi 03.00.13-«Tuproqshunoslik» ixtisosligi biologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertasiya himoyasi 2021 yilning 26 may sanasida bo‘lib o‘tishi belgilangan, shu munosabat bilan ilmiy kengash a'zolari, olimlar, ilmiy tadqiqot va mustaqil tadqiqotchilar, doktarantlar hamda talabalar ishtirok etishi mumkin.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

fdgf

  •   Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti huzuridagi DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01 raqamli qishloq xo‘jaligi va biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajalarini beruvchi Ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar, Jabborov Odil Abdumalikovichning “Sug‘oriladigan tuproqlar unumdorligi dinamikasi va uni oshirish yo‘llari (Jizzax viloyati misolida)” mavzusidagi 03.00.13 - “Tuproqshunoslik” ixtisosligi qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertasiya himoyasi 2021 yilning 05 may sanasi soat 14:00da bo‘lib o‘tishi belgilangan, shu munosabat bilan ilmiy kengash a'zolari, ilmiy seminar a'zolari, olimlar, ilmiy tadqiqot va mustaqil tadqiqotchilar, doktorantlar hamda talabal

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
o

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

fdgf                      Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot instituti

Tuproqshunoslik va agrokimyo ilmiy-tadqiqot institutida 2021 yil 1 yanvar holatiga jami 113 nafar xodim faoliyat yuritib kelmoqda. Shundan 56 nafari ilmiy xodim, o‘rtacha 46 yoshni tashkil etadi.

Jami 113 nafar xodimlardan 9 nafar fan doktori hamda 26 nafar fan nomzodi bor.

2020 yilda Institutning 1 nafar ilmiy xodimi DSc,  2 nafar xodimi PhD dissertatsiyasini himoya qildi.

© 2024 Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti