Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti huzuridagi qishloq xo‘jaligi va biologiya fanlari bo‘yicha fan doktori (DSc) va falsafa doktori (PhD) ilmiy darajalarini beruvchi DSc.25/09.12.2019.Qx/B.43.01 raqamli ilmiy kengash tarkibi:

илмий кенгаш

Ilmiy kengashga dissertatsiyalar himoyasini o‘tkazishga ruxsat berilgan ixtisosliklar:

03.00.13 – “Tuproqshunoslik” (biologiya va qishloq xo‘jaligi fanlari);

06.01.03 – “Agrotuproqshunoslik va agrofizika” (qishloq xo‘jaligi fanlari);

06.01.04 – “Agrokimyo” (qishloq xo‘jaligi fanlari).

 

DSc.25/30.12.2019.Qx/B.43.01 raqamli

Ilmiy kengash raisi:                                                                               Sh.M.Bobomurodov

Ijrochi: Ilmiy kengash ilmiy kotibi:                                               J.M.Ko‘ziyev (94-652-05-40)

© 2024 Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti